Barcode for Life scoort het hoogst van goede doelen voor kankerbestrijding

 

 

Goede doelen ‘Trouw Top-50’-scores voor Barcode for Life in 2012.

  • De hoogste score van alle fondsenwervers voor kankerbestrijding.
  • Tweede in de sectie gezondheidszorg.

Trouw Top-50 scoort Barcode for Life in 2012 in de sectie gezondheidszorg op een tweede plaats in de Trouw top-50 lijst van goede doelen. De hoogste score van alle instellingen die fondsen werven voor behandeling van kanker en kankerbestrijding. In 2012 hebben ongeveer 800 goede doelen een vragenlijst ingevuld; die vragenlijst is geformuleerd door het Erasmus Centrum voor Filantropie die een reeks van criteria opstelde waaraan goede doelen moeten voldoen. Er wordt gekeken naar de manier waarop de organisaties zijn opgezet: bijvoorbeeld hoe transparant ze zijn, of ze experts betrekken bij hun doelstellingen, of ze samenwerken en of het toezicht op de organisatie goed is geregeld. Volgens onderzoekers zijn dit voorwaarden die een rol spelen bij het te verwachten maatschappelijke succes van een goed doel.

Barcode for Life is blij met de Trouw Top50 score. Met deze Trouw-top50 score, het begin 2012 jaar verworven CBF-Keur (klik hier voor meer informatie) en de Trouw-top50 score  behoort Barcode For Life definitief tot de top van de beste Nederlandse fondsenwervers voor kankerbestrijding.

Wij zijn blij en vereerd met deze erkenning van ons werk. Het is fantastisch wat Trouw opnieuw bevestigt: dat Barcode for Life bij uitstek in staat is steun te verlenen aan onderzoek naar voorspellende tumor DNA profielen die indicatief zijn voor therapierespons met als doel een individuele kankerbestrijding. Het CPCT heeft als doel om in 2020 een grote database te hebben waarin gegevens van tumor DNA en de resultaten van behandeling zijn opgenomen. Deze database kan gebruikt worden om voor een individuele patiënt te bepalen welk medicijn het best is voor zijn of haar tumor.

Wij beschouwen deze verkiezing ook als dank aan al onze trouwe donateurs. Zij worden hiermee bevestigd in hun keuze voor Barcode for Life. Wij hopen dat nu nog meer donateurs Barcode for Life zullen steunen zodat we dit werk kunnen blijven doen’.