Raad van Toezicht
Pieter Vermaas
Ab van Urk Eigenaar MBO & Groeifonds (lid)
Bestuur
Jan van den Top Eigenaar SFS Financial Solutions
Directie
Jan van den Top Eigenaar SFS Financial Solutions (bestuurder)

Leden van de RvT en Bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn allen onbezoldigd. Zij ontvangen dus geen beloning of overige vergoedingen voor de uitvoering van hun taken. Bij de samenstelling van de RvT en benoeming van de directeur is met zorg gekeken naar de individuele kwaliteiten. Te weten, financiële-, bestuurlijke-, en communicatieve kwaliteiten. Alle leden van de RvT en Bestuur hebben daarnaast een sterke affiniteit met de doelstellingen van Barcode for Life en beschikken over een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfs­leven van Nederland.
De RvT is belast met toezichthoudende taken. Geen van de leden van de RvT heeft een relevante nevenfunctie.

Het Bestuur houdt zich zowel bezig met bestuurlijke taken als de dagelijkse leiding.
Het Bestuur heeft geen relevante nevenfuncties.

RvT en Bestuur: Barcode for life is vriend van het CPCT

RvT en Bestuur zijn allen persoonlijk betrokken bij ons doel. Het CPCT (klik hier voor meer informatie) dat fundamenteel, translationeel en toegepast medisch onderzoek doet op het gebied van kanker met als doel de kankerpatiënt een individuele behandeling ‘op maat’ te kunnen geven. Kern is daarbij het analyseren van DNA van de tumor van een patiënt en deze gegevens samen met de klinische gegevens op te nemen in één centrale data base om steeds beter een behandeling te kunnen voorspellen.
RvT en Bestuur zijn er trots op dat Barcode for life zich onderscheidt van andere fondsenwervers door bijna 100% van haar fonsen beschikbaar te stellen voor een doel en één samenwerkingsverband. Klik hier om op onze website een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen waarom u juist ons kankerfonds zou meten steunen.

  1. Percentage besteed aan doel bijna 100%
  2. Eén doel, het Center For Personalized Cancer Treatment (CPCT)
  3. Steunt alleen lange termijn onderzoek naar meer effectieve individuele behandeling van kanker
  4. Focus generiek, alle leeftijdsgroepen en alle orgaankankers
  5. Opheffing zodra doelen regulier gefinancierd worden