Missie van Barcode for Life

Doelstelling van Barcode for LIfe is HIghtech DNA-analyse t.b.v. geïndividualiseerde behandeling van kanker.

 

 

 

 

Onze missie is: het terugbrengen van kanker tot een chronische ziekteDaarom werven wij fondsen voor het CPCT; het centrum voor onderzoek naar een geïndividualiseerde behandeling van kankerpatiënten. Vanzelf-sprekend onderschrijven wij de gedragscodes voor goede doelen Nederland, zoals opgenomen in de gedragscodes voor fondsenverwervende instellingen.

Klik hier om meer te weten te komen over het CPCT.

Doelstelling van Barcode for Life

Voldoende financiële middelen voor het CPCT in te zamelen om het CPCT mogelijk te maken dat in Nederland in 2019 het volgende is bereikt:

  1. Elke individuele tumor kan worden geanalyseerd door middel van DNA analyse;
  2. Patiënten (over het totaal van door het CPCT behandelde patiënten) krijgen een behandeling die  gemiddeld 20% meer doelmatig is dan in 2007;
  3. Patiënten (over het totaal van door het CPCT behandelde patiënten) worden gemiddeld voor 50%  minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet  werken, dan in 2007.

Barcode for Life streeft ernaar om haar overheadkosten tot een absoluut minimum te beperken en 100% van de verworven gelden ten goede te laten komen aan het onderzoek van het CPCT.

Doelstelling samenvatting

De vertaling van onze missie in een in één zin samengevatte doelstelling is:
Het creëren van de mogelijkheid dat iedere patiënt met kanker de meest effectieve en minst schadelijke behandeling van kanker krijgt“.

1 op de 3 krijgt kanker
Deze doelstelling is te meer belangrijk omdat in Nederland 1 op de 3 mensen kanker krijgt. Jaarlijks sterven er nog steeds ruim 40.000 patiënten aan kanker en komen er 90.000 nieuwe patiënten met kanker bij. De behandeling van kanker vindt op dit moment plaats op basis van de behandeling die voor die categorie kanker (bijvoorbeeld borstkanker) de grootste kans van slagen heeft. Dat betekent helaas nog steeds dat patiënten worden blootgesteld aan medicaties die niet altijd helpen maar wel bijwerkingen hebben. Dat kan en moet anders!

Behandelplan op maat
Het kankerfonds ‘Barcode for Life‘ zet zich als ‘goed doel’ in voor deze persoonlijke en doelgerichte behandeling van kanker en helpt om medisch onderzoek naar deze individuele behandeling van kanker te realiseren. Barcode for Life werft fondsen zodat het onderzoek naar de individuele behandeling van kanker verder kan. Door dit onderzoek naar de behandeling van kanker wordt het in de nabije toekomst mogelijk om per individuele patiënt met kanker te bepalen welke medicatie en of behandelmethode van de kanker de meeste kans van slagen heeft. Elke patiënt met kanker krijgt een behandelplan ‘op maat’ en hoeft niet meer blootgesteld te worden aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling.