Laatste jaarverslag

 

Laatste jaarverslag (2016) van Barcode for Life.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht bedanken al degenen die zich met energie en enthousiasme hebben ingezet voor Barcode for Life. Dit geldt voor particuliere sponsors, bedrijven en organisaties met hun sponsorgelden, de ambassadeurs, vrijwilligers bij evenementen, de medewerkers van het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT, klik hier voor meer informatie) en overige betrokkenen die op de een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen. Die betrokkenheid en inzet maakt ons motto duidelijk: ‘Cancer we are taking it personally’. Uit ons laatste jaarverslag kunt u opmaken dat 2016 is afgerond met een hoger bedrag (€ 644.652; tegenover €399.837 in 2015) aan fondsenwerving voor het CPCT.

 

2017

Jaarstukken Stichting Barcode for Life 2017

 

2016

Controleverklaring St Barcode for Life 2016 – was getekend

Jaarstukken-Stichting-Barcode-for-Life-2016

 

2015

Controleverklaring St Barcode for Life 2015

Gewaarmerkte jaarstukken St Barcode for Life 2015

 

2014