Fondswerving & besteding 2013

Fondswerving-Besteding als opgenomen in ons laatst gepubliceerde jaarverslag.

Wij proberen hieronder zo overzichtelijk mogelijk de informatie over onze resultaten m.b.t. fondswerving-besteding weer te geven.
Ons laatste jaarverslag is te downloaden vanaf de tweede tab onder de hoofd-tab ‘Organisatie’. Klik hier voor een directe link naar deze pagina.
Wilt u meer weten over ons enige doel, het CPCT, klik dan hier.

Fondswerving

2013   2012 Verschil
1 Familie en/of bedrijfsfondsen   €     882.736 € 177.157 + 398%
2 Stelvio for Life   €     241.605 € 117.515 + 106%
3 Car Challenge for Life   €       55.000 €             0 Nieuw
4 Diverse lokale acties   €       27.750 €   15.550 + 78%
5 Particulier   €         4.243 €     2.835 + 50%
6 Hotelwereld (EHP Golden Tulip)   €         3.197 €     6.725 - 52%
7 Rente opbrengsten   €         1.395 €     4.634 - 70%
TOTAAL WERVING   € 1.215.926 € 324.416

fondswerving-besteding 2013: Inkomsten Barcode for lIfe

BESTEDING

Barcode for Life heeft, exclusief de bestedingen ten behoeve van de doelstelling, voor de tweede keer sinds haar oprichting in 2007 beperkte kosten gemaakt. De doelstelling van Barcode for Life blijft echter om het kosten niveau op nul te houden.
Er is € 365.000 gereserveerd voor een benoemd project dat medio 2014 formeel gaat starten. Dit betreft een project waarmee alle relevante genomische en klinische informatie samengevoegd kan worden zodat deze informatie beter bruikbaar en analyseerbaar wordt. Tevens is er nog eens ruim € 20.000 gereserveerd voor het ‘R2926 CPCT05 Screeningsprotocol’. Dit bedrag is op 14/01/14 overgemaakt.
Barcode for Life stuurt op de volgende ratio’s

Kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving <    0,15%
Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale baten > 99,84%
Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale lasten >  6000%

 

Afsluiting boekjaar 2013
Resultaat, beschikbaar voor het CPCT € 1.215.190
Kosten betalingsverkeer €           736
Totaal overgemaakt aan het CPCT in 2013 €    853.716
Toevoeging aan de bestemmingsreserve €    361.474

Fondswerving-besteding 2013: Besteding Barcode for LIfe