Barcode For Life - Onderzoek naar individuele behandeling van kanker

Sinds haar oprichting steunt onze stichting kankeronderzoek met als doel kanker effectiever en met minder bijwerkingen te behandelen. Het enige doel van onze stichting: ‘Meer genezing van kankerpatiënten en minder bijwerkingen van de behandeling’. Dit doel streven wij na door het Center for Personalized Cancer Treatment te steunen.

Center For Personalized Cancer Treatment

In 2010 hebben drie van de grootste kankercentra in Nederland besloten om hun krachten met betrekking tot DNA gericht kankeronderzoek te bundelen in het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Het Nederlandse Kanker Instituut-Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Erasmus MC/Daniel den Hoedkliniek en het UMC Utrecht hebben tot doel een instituut te creëren dat zich wereldwijd kan rekenen tot de top van persoonlijke kankerbehandeling. Het aantal deelnemende ziekenhuizen is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Met ondersteuning van Barcode for Life zet het CPCT zich in voor een persoonlijke behandeling van kankerpatiënten, met als doel in de toekomst iedere kankerpatiënt een behandeling op maat te kunnen bieden.

Start onderstaande video’s en maak kennis met:

Edwin Cuppen. Barcode for Life steunt kankeronderzoek door het CPCT.
Prof.dr. Edwin Cuppen: ‘Wat betekent mijn werk voor de samenleving?’

Emile Voest, Barcode for Life steunt kankeronderzoek door het CPCT
Prof.dr. Emile Voest: ‘Zijn droom over behandeling van kanker op maat’

Marjolijn Ligtenberg. Barcode for Life steunt kankeronderzoek door het CPCT
Marjolijn Ligtenberg, hoofd laboratorium Tumorgenetica, over de diagnostische toepassing van genoomsequencing in het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie.

Behandeling ‘op maat’

Onderzoek maakt het over enige tijd mogelijk om voor elke individuele patiënt te bepalen welke medicatie en of behandelmethode de meeste kans van slagen heeft in zijn of haar individuele geval van kanker. Zogenaamde effectievere, individuele behandeling van kanker. De Stichting Barcode For Life maakt zich hard voor dit onderzoek. Doet u mee? Bij de behandeling van kanker wordt tot op heden uitgegaan van de ‘gemiddelde kankerpatiënt’. In de praktijk betekent dit dat de behandeling van bijvoorbeeld longkanker of borstkanker, bij een deel van de patiënten aanslaat en bij een deel van de patiënten niet. Alle patiënten krijgen echter te maken met bijwerkingen van de behandeling. Elk (soort) kanker heeft bij elke patiënt weer andere kenmerken. Om kanker zo goed mogelijk te kunnen behandelen, lijkt het daarom logisch uit te gaan van elk individueel geval en niet van de ‘gemiddelde kankerpatiënt’ zoals nu gebruikelijk is. Geen algemene benadering, maar een doelgerichte benadering. Een onmogelijke opgave? Nee. Binnen het CPCT wordt hard gewerkt aan het effectiever, individueel kunnen behandelen van kanker. Elke patiënt krijgt binnenkort een behandelplan ‘op maat’, de best mogelijke behandeling voor hem of haar, en hoeft niet meer blootgesteld te worden aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een ‘algemene behandeling’.

De missie van het CPCT

Het CPCT wil elke patiënt een gepersonaliseerde behandeling tegen kanker aanbieden, die gebaseerd is op de genetische eigenschappen van de tumor van de patiënt. Op deze manier proberen zij inefficiënte behandelingen te voorkomen.

De drie kernactiviteiten van het CPCT:

    1. Het identificeren van bekende genetische veranderingen in het DNA van de individuele tumor. Deze dienen als leidraad voor de behandeling van kanker.
    2. Onderzoek naar nieuwe genetische afwijkingen die de efficiëntie van een behandeling kunnen voorspellen.
    3. Het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek waarbinnen zij (nieuwe) geneesmiddelen in geselecteerde patiënten testen.

De missie van het CPCT kan als volgt worden samengevat:

  • Elke individuele kanker kan worden geanalyseerd.
  • Iedere patiënt krijgt een behandeling die doelmatiger is dan nu.
  • Iedere patiënt wordt veel minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken.
  • Het deels terugbrengen van kanker tot een chronische ziekte.

Video4-CPCT

Start hier links de video van het CPCT, en maak kennis met het: – CPCT, – leden van de stuurgoep (Prof. Dr. Emile Voest, Prof.dr. René Bernards) en Annemiek – een van de patiënten. Meer over Annemiek.

Baanbrekend onderzoek door het CPCT

Barcode For Life helpt het CPCT bij het realiseren van een effectievere, individuele behandeling van kanker. Huidige technologie maakt het mogelijk om de erfelijke eigenschappen (DNA) in het menselijk lichaam te lezen, van normale cellen maar ook van tumorcellen. Deze DNA-analyse voorspelt in grote mate hoe de verschillende typen kanker zich zullen ontwikkelen en welke DNA-veranderingen de tumorgroei veroorzaakt. Dit is een belangrijke en bijzondere stap voorwaarts in de behandeling van kanker. Want met de informatie waarom kanker is ontstaan en groeit kan het beste medicijn ingezet worden. Elke patiënt krijgt een behandelplan ‘op maat’ en blootstelling aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling is niet meer aan de orde. Dit hightech DNA onderzoek naar persoonlijke genezing van kanker wordt in Nederland uitgevoerd door het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Door deze bundeling en centralisatie van de werkzaamheden is standaardisatie van onderzoek naar individuele genezing van kanker sneller realiseerbaar. Dat is weer belangrijk om voldoende klinische trials uit te kunnen voeren om met gedegen resultaten te komen. Uiteraard is niet alleen Nederland vooraanstaand in dit onderzoek. Ook in de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan naar het DNA van tumoren. In de behandeling van kanker wordt dit type onderzoek als zodanig belangrijk gezien dat het Amerikaanse Kanker Instituut een derde van haar budget beschikbaar stelt voor dit type wetenschappelijk onderzoek. Het CPCT streeft nadrukkelijk naar uitwisseling van onderzoeksresultaten met andere landen en heeft concrete afspraken met internationaal erkende onderzoeks- centra voor het uitwisselen van wetenschappers en het verdelen van bepaalde specifieke onderzoeksterreinen.

Algemene informatie m.b.t. kankeronderzoek

Kijk hieronder de video: ‘Kijken naar kanker’, een korte reis door de wereld van het kankeronderzoek in Nederland. Inge Diepman en drie kankeronderzoekers van het UMC Utrecht, het NKI-AvL en het Hubrecht Instituut laten zien hoe kankercellen ontstaan en hoe met geavanceerde technologieën het ontstaan en uitzaaiing van kanker kan worden bestudeerd.

Barcode for Life steunt kankeronderzoek door het CPCT

Kijk op www.kanker.nl, een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.