Vragen aan Barcode for life over haarzelf en het doel 'Individuele behandeling van kanker'.

Vragen die veel gesteld worden aan Barcode for Life staan hieronder.

Vragen die veel gesteld worden zijn hier opgenomen. Staat je vraag niet bij een van de opgenomen vragen? Mail ons je vragen en we zullen de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Waarom zou ik doneren aan Barcode for Life en niet aan andere kankerfondsen?

  • Wij zijn ANBI goedgekeurd en hebben het CBF-Keur voor goede doelen en kunnen je aantonen dat je overmaking zonder inhouding naar één doel en één samenwerkingsverband, het CPCT, gaat. Wij zijn daarmee het enige Nederlandse fonds dat niets anders dan lange termijn onderzoek naar individuele- c.q. maatwerk-behandelingen financiert. Klinisch kankeronderzoek binnen het CPCT dat onder andere zoekt naar de oorzaken van resistentie tegen chemotherapie, en ontwikkeling van persoonlijke behandeltrajecten.
  • Wij waren alle andere fondsen voor in het onderkennen van het belang van het onderzoek dat nu door het CPCT wordt uitgevoerd. Wij hebben namelijk in 2010 mede gezorgd voor de oprichting van het CPCT doordat wij de financiering van de eerste DNA-sequencer geregeld hebben. Wij waren mogelijk zelfs het eerste fonds dat onmiddellijk inzag dat de aanpak van het CPCT vruchten afwerpt voor alle leeftijdsgroepen en voor alle typen kankers.
  • Wij helpen het CPCT dat mede door onze steun sinds medio 2011 tot de wereld-top-5 centra voor onderzoek naar individuele behandeling van kanker behoort.
  • Wij zijn een onmisbare schakel in de plannen van het CPCT omdat het CPCT niet alleen een bepaalde mate van continuïteit geeft maar ook de ruimte geeft om hoog risico “out of the box” plannen vormen te geven waar meer bekende en grotere subsidiegevers niet de mogelijkheid voor hebben.
  • Wij heffen ons op zodra de door het CPCT nieuw ontwikkelde succesvolle individuele ‘op maat’ behandeling van kanker volledig door de reguliere geldstromen gefinancierd kan worden. RvT, Directie en vrijwilligers zijn persoonlijk betrokken en werken niet voor het geld.
  • Wij haalden de hoogste score van alle fondsenwervers voor kankerbestrijding in de Goede doelen ‘Trouw Top-50’ 2012 (ongeveer 800 goede doelen hadden een vragenlijst ingevuld). Klik hier voor meer informatie over de Goede doelen ‘Trouw Top-50’ 2012.

Wie nemen deel in dat CPCT?

Het Antoni van Leeuwenhoek, alle Universitaire Medische Centra en een aantal STZ ziekenhuizen aangesloten bij het CPCT. Het CPCT Streeft naar een netwerk waarin alle Nederlandse ziekenhuizen onderdeel van uit maken. Ook internationaal trekt ons initiatief veel aandacht. Klik hier voor meer informatie over het CPCT, en klik hier voor meer informatie ver het onderzoek binnen het CPCT.

Wat is het doel van het CPCT?

Het programma van het CPCT omvat fundamenteel, translationeel en toegepast medisch onderzoek op het gebied van kanker met als doel de kankerpatiënt een individuele behandeling ‘op maat’ te kunnen geven. Kern is daarbij het analyseren van DNA van de tumor van een patiënt en deze gegevens samen met de klinische gegevens op te nemen in één centrale data base om steeds beter een behandeling te kunnen voorspellen.

Is een kankerpatiënt door de patiëntanalyse dadelijk gegarandeerd van een behandeling die heel goed aanslaat en geen bijwerkingen heeft?

Nee, niet per definitie. De behandeling van kanker bestaat niet uit zwart-wit keuzes. Er zijn alleen verschillende soorten grijs: een behandeling die waarschijnlijk heel goed werkt, maar veel bijwerkingen heeft of een iets minder werkende behandeling met minder bijwerkingen. Samen met de patiënt wordt tot een persoonlijk plan gekomen.

Dus als een bedrijf Barcode for Life ruimhartig sponsort, krijgen de werknemers van dat bedrijf (en hun 1e lijnsfamilieleden) met de diagnose kanker, voorrang bij behandeling?

Nee. Wij geven geen voorrang aan specifieke patiënten.

Gaan er bij je stichting veel kosten aan overhead verloren?

Nee. Barcode for Life wil de kosten tot het absoluut noodzakelijke minimum beperken. Omdat Barcode for Life de ANBI status heeft is dit ook gewaarborgd.

Barcode for Life steunen, hoe werkt het?

Zodra je hebt besloten hoe je Barcode for Life en het CPCT wilt helpen, neem je contact met ons op. Er wordt dan persoonlijk met je doorgesproken hoe de sponsoring en of donatie in jouw situatie het beste kan worden afgehandeld. Uiteraard kun je via deze website doneren, zowel eenmalig via iDeal of via een creditcard mutatie, ook kun je een machtiging voor automatische incasso afgeven. Klik hier om ons financieel te steunen.

Wat is Fundamenteel of basaal onderzoek?

Dit is studie naar het ontstaan van kanker, naar het gedrag van DNA in cellen, naar de manier waarop dat gedrag wordt beïnvloed etc. Fundamenteel onderzoek leert ons wat kanker is en hoe het zich gedraagt. Die kennis is onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe medische behandelingen.

Wat is Translationeel onderzoek?

Dit heeft tot doel om de in fundamenteel onderzoek opgedane kennis praktisch bruikbaar te maken. Er wordt veel nieuwe kennis ontwikkeld. Bijvoorbeeld over DNA. Translationeel onderzoekers vragen zich dan af: hoe kan die nieuwe kennis benut worden in een verbeterde behandeling? Translationeel onderzoek kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe medicijnen, nieuwe apparatuur of nieuwe operatietechnieken. In deze fase wordt de nieuwe therapie klaargemaakt voor gebruik. Er worden tests gedaan, bijvoorbeeld met proefdieren.

Wat is klinisch onderzoek?

Als alles erop wijst dat de nieuwe therapie werkt, dat de bijwerkingen kleiner zijn dan bij de huidige behandeling, en dat de therapie niet nodeloos duur is, dan kan het klinisch onderzoek van start gaan. Dat betekent dat de nieuwe behandeling wordt aangeboden aan patiënten. In het klinisch onderzoek wordt nauwgezet gevolgd wat de resultaten van de nieuwe therapie zijn.

Als gezegd kan het zijn dat je specifieke vraag niet hierboven in een van de veel gestelde vragen is opgenomen. Mail ons je vragen en we zullen de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.